پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۴خرداد

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۴خرداد
آیت‌الله جنتی با اکثریت قاطع آرا رئیس مجلس خبرگان رهبری شد؛ آمار برای مردم آبگوشت نمی‌شود و داروغه طلبکار؛ و از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۴خرداد

آیت‌الله جنتی با اکثریت قاطع آرا رئیس مجلس خبرگان رهبری شد؛ آمار برای مردم آبگوشت نمی‌شود و داروغه طلبکار؛ و از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۴خرداد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author