پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲خرداد

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲خرداد
مردم بی‌خیال دموکراسی و حقوق بشر دنبال 5 برابر شدن یارانه‌ها هستند و شلیک 6 فروند موشک و راکت نازعات و فجر در رزمایش نیروی زمینی ارتش؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲خرداد

مردم بی‌خیال دموکراسی و حقوق بشر دنبال 5 برابر شدن یارانه‌ها هستند و شلیک 6 فروند موشک و راکت نازعات و فجر در رزمایش نیروی زمینی ارتش؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲خرداد

bluray movie download

View more posts from this author