پراید زیر چرخ‌های کامیون له شد

پراید زیر چرخ‌های کامیون له شد
معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار گفت: یک دستگاه خودروی پراید در حادثه رانندگی در این شهر زیر چرخ‌های کامیون له شد.

پراید زیر چرخ‌های کامیون له شد

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار گفت: یک دستگاه خودروی پراید در حادثه رانندگی در این شهر زیر چرخ‌های کامیون له شد.
پراید زیر چرخ‌های کامیون له شد

خرم خبر

View more posts from this author