پدر گروگانگیر دستگیر شد

پدر گروگانگیر دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از پایان گروگان‌گیری پسر 9 ساله به دست پدرش در شهرستان سمیرم خبر داد.

پدر گروگانگیر دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از پایان گروگان‌گیری پسر 9 ساله به دست پدرش در شهرستان سمیرم خبر داد.
پدر گروگانگیر دستگیر شد

View more posts from this author