پدر شهیدان پاکپور دعوت حق را لبیک گفت

پدر شهیدان پاکپور دعوت حق را لبیک گفت
پدر شهیدان والامقام جواد و مهدی پاکپور از شهدای دفاع مقدس استان مرکزی پس از سال‌ها فراق دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت.

پدر شهیدان پاکپور دعوت حق را لبیک گفت

پدر شهیدان والامقام جواد و مهدی پاکپور از شهدای دفاع مقدس استان مرکزی پس از سال‌ها فراق دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت.
پدر شهیدان پاکپور دعوت حق را لبیک گفت

View more posts from this author