پخش برنامه‌های متنوع ویژه ماه مبارک رمضان از رادیو رفسنجان

پخش برنامه‌های متنوع ویژه ماه مبارک رمضان از رادیو رفسنجان
مدیر رادیو رفسنجان گفت: طی ماه مبارک رمضان، ویژه‌برنامه سفره سحری برای سحرها و میهمانی ویژه برنامه افطار از رادیو رفسنجان پخش می‌شود.

پخش برنامه‌های متنوع ویژه ماه مبارک رمضان از رادیو رفسنجان

مدیر رادیو رفسنجان گفت: طی ماه مبارک رمضان، ویژه‌برنامه سفره سحری برای سحرها و میهمانی ویژه برنامه افطار از رادیو رفسنجان پخش می‌شود.
پخش برنامه‌های متنوع ویژه ماه مبارک رمضان از رادیو رفسنجان

ganool review

View more posts from this author