پایداری شاخص بورس در کانال 88 هزار/ تداوم رشد افسارگسیخته سکه در بازارهای مالی

پایداری شاخص بورس در کانال 88 هزار/ تداوم رشد افسارگسیخته سکه در بازارهای مالی
بازارهای مالی شهر اصفهان در واپسین روزهای معاملاتی هشتمین ماه سال جاری با تحرکات مثبت در بازار سهام و رشد 196 واحدی شاخص این بازار همراه شدند، سکه تمام بهار آزادی 15 هزار تومان گران شد و ارزش دلار نیز یک تومان رشد کرد.

پایداری شاخص بورس در کانال 88 هزار/ تداوم رشد افسارگسیخته سکه در بازارهای مالی

بازارهای مالی شهر اصفهان در واپسین روزهای معاملاتی هشتمین ماه سال جاری با تحرکات مثبت در بازار سهام و رشد 196 واحدی شاخص این بازار همراه شدند، سکه تمام بهار آزادی 15 هزار تومان گران شد و ارزش دلار نیز یک تومان رشد کرد.
پایداری شاخص بورس در کانال 88 هزار/ تداوم رشد افسارگسیخته سکه در بازارهای مالی

View more posts from this author