پایانی پرتنش بر 200 روز سکان‌داری علی خیلدار

پایانی پرتنش بر 200 روز سکان‌داری علی خیلدار
مراسم پرحاشیه تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج برگزار شد و این فرجامی بر 200 روز سکانداری مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز بود.

پایانی پرتنش بر 200 روز سکان‌داری علی خیلدار

مراسم پرحاشیه تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج برگزار شد و این فرجامی بر 200 روز سکانداری مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز بود.
پایانی پرتنش بر 200 روز سکان‌داری علی خیلدار

View more posts from this author