پاکستان رقیب ایران در نیمه‌ نهایی شد/ هندوستان در نیمه نهایی رقیب کره جنوبی است

پاکستان رقیب ایران در نیمه‌ نهایی شد/ هندوستان در نیمه نهایی رقیب کره جنوبی است
تیم ملی کبدی مردان پاکستان به عنوان تیم دوم گروه الف به عنوان رقیب ایران به نیمه نهایی رقابت‌های کبدی آسیایی صعود کرد.

پاکستان رقیب ایران در نیمه‌ نهایی شد/ هندوستان در نیمه نهایی رقیب کره جنوبی است

تیم ملی کبدی مردان پاکستان به عنوان تیم دوم گروه الف به عنوان رقیب ایران به نیمه نهایی رقابت‌های کبدی آسیایی صعود کرد.
پاکستان رقیب ایران در نیمه‌ نهایی شد/ هندوستان در نیمه نهایی رقیب کره جنوبی است

View more posts from this author