پاسخ قاطع مردم دارالبعاده یزد به آشوبگران و اغتشاش‌گران

پاسخ قاطع مردم دارالبعاده یزد به آشوبگران و اغتشاش‌گران
اقشار مختلف مردم دارالعباده یزد با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی امروز، ضمن محکوم کردن اقدامات آشوبگران و دخالت بیگانگان با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب بیعتی دوباره کردند.

پاسخ قاطع مردم دارالبعاده یزد به آشوبگران و اغتشاش‌گران

اقشار مختلف مردم دارالعباده یزد با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی امروز، ضمن محکوم کردن اقدامات آشوبگران و دخالت بیگانگان با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب بیعتی دوباره کردند.
پاسخ قاطع مردم دارالبعاده یزد به آشوبگران و اغتشاش‌گران

View more posts from this author