پاسخی قاطع و محکم در انتظار کدخداست/ لازم است حول محور ولی‌فقیه باشیم

پاسخی قاطع و محکم در انتظار کدخداست/ لازم است حول محور ولی‌فقیه باشیم
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با همراهی نمایندگان در حال ارائه طرحی مناسب در جهت جایگزینی است که در این هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به صحن علنی ارائه خواهد شد.

پاسخی قاطع و محکم در انتظار کدخداست/ لازم است حول محور ولی‌فقیه باشیم

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با همراهی نمایندگان در حال ارائه طرحی مناسب در جهت جایگزینی است که در این هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به صحن علنی ارائه خواهد شد.
پاسخی قاطع و محکم در انتظار کدخداست/ لازم است حول محور ولی‌فقیه باشیم

View more posts from this author