«و آنکه دیرتر آمد» به چاپ بیست و هشتم رسید

«و آنکه دیرتر آمد» به چاپ بیست و هشتم رسید
داستان بلند «و آنکه دیرتر آمد» بر مبنای یکی از وقایعی که در کتاب نجم‌الثاقب ثبت شده است، با موضوع ملاقات یکی از بنده‌های خوب خدا با حضرت صاحب‌الزمان (عج) و عنایت و توجه ویژه حضرت به شیعیانشان به رشته تحریر درآمده است.

«و آنکه دیرتر آمد» به چاپ بیست و هشتم رسید

داستان بلند «و آنکه دیرتر آمد» بر مبنای یکی از وقایعی که در کتاب نجم‌الثاقب ثبت شده است، با موضوع ملاقات یکی از بنده‌های خوب خدا با حضرت صاحب‌الزمان (عج) و عنایت و توجه ویژه حضرت به شیعیانشان به رشته تحریر درآمده است.
«و آنکه دیرتر آمد» به چاپ بیست و هشتم رسید

View more posts from this author