ویژه‌برنامه «مرثیه خورشید» در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه «مرثیه خورشید» در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار می‌شود
مدیر مجتمع فرهنگی شهید مدرس از برگزاری ویژه‌برنامه « مرثیه خورشید» هم‌زمان با شب شهادت امام رضا(ع) و شهید مدرس(ره) در زیارتگاه بزرگ‌مرد عرصه دین و سیاست در کاشمر خبر داد.

ویژه‌برنامه «مرثیه خورشید» در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار می‌شود

مدیر مجتمع فرهنگی شهید مدرس از برگزاری ویژه‌برنامه « مرثیه خورشید» هم‌زمان با شب شهادت امام رضا(ع) و شهید مدرس(ره) در زیارتگاه بزرگ‌مرد عرصه دین و سیاست در کاشمر خبر داد.
ویژه‌برنامه «مرثیه خورشید» در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار می‌شود

View more posts from this author