ویسی: مقابل سایپا، فقط به پیروزی فکر می‌کنیم/ ITC بازیکنان خارجی ما صادر نمی‌شود

ویسی: مقابل سایپا، فقط به پیروزی فکر می‌کنیم/ ITC بازیکنان خارجی ما صادر نمی‌شود
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان تاکید کرد که تیمش به‌ دنبال ارائه یک بازی زیبا و کسب پیروزی در برابر سایپای تهران خواهد بود.

ویسی: مقابل سایپا، فقط به پیروزی فکر می‌کنیم/ ITC بازیکنان خارجی ما صادر نمی‌شود

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان تاکید کرد که تیمش به‌ دنبال ارائه یک بازی زیبا و کسب پیروزی در برابر سایپای تهران خواهد بود.
ویسی: مقابل سایپا، فقط به پیروزی فکر می‌کنیم/ ITC بازیکنان خارجی ما صادر نمی‌شود

View more posts from this author