وقوع 640 پس‌لرزه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

وقوع 640 پس‌لرزه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
640 پس‌لرزه از مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه گزارش شده است که طی ساعات مختلف شبانه‌روز ده‌ها بار زمین‌لرزه‌ها در این مناطق گزارش می‌شود.

وقوع 640 پس‌لرزه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

640 پس‌لرزه از مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه گزارش شده است که طی ساعات مختلف شبانه‌روز ده‌ها بار زمین‌لرزه‌ها در این مناطق گزارش می‌شود.
وقوع 640 پس‌لرزه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

View more posts from this author