وقوع سه حادثه با 9 مصدوم در زنجان

وقوع سه حادثه با 9 مصدوم در زنجان
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان با اشاره به وقوع سه حادثه منجر به مصدومیت در زنجان گفت: طی امروز و در این حوادث 9 نفر مصدوم و راهی بیمارستان شده‌اند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

وقوع سه حادثه با 9 مصدوم در زنجان

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان با اشاره به وقوع سه حادثه منجر به مصدومیت در زنجان گفت: طی امروز و در این حوادث 9 نفر مصدوم و راهی بیمارستان شده‌اند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.
وقوع سه حادثه با 9 مصدوم در زنجان

ganool review

View more posts from this author