وقوع زمین لرزه 3.7 ریشتری در شهر گندمان

وقوع زمین لرزه 3.7 ریشتری در شهر گندمان
رأس ساعت 19:37 دقیقه امروز یک زمین لرزه 3.7 ریشتری منطقه گندمان از توابع شهرستان بروجن را لرزاند که جزئیات این زمین لرزه هنوز اعلام نشده است.

وقوع زمین لرزه 3.7 ریشتری در شهر گندمان

رأس ساعت 19:37 دقیقه امروز یک زمین لرزه 3.7 ریشتری منطقه گندمان از توابع شهرستان بروجن را لرزاند که جزئیات این زمین لرزه هنوز اعلام نشده است.
وقوع زمین لرزه 3.7 ریشتری در شهر گندمان

خرید vpn جهت آیفون

لردگان

View more posts from this author