وقوع زلزله 7 ریشتری اردبیل را با خاک یکسان می‌کند/ هشدار زلزله 5 ریشتری آذربایجان برای اردبیل

وقوع زلزله 7 ریشتری اردبیل را با خاک یکسان می‌کند/ هشدار زلزله 5 ریشتری آذربایجان برای اردبیل
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی از زلزله 5 ریشتری روز گذشته در مرز ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان یک هشدار یاد کرد و افزود: زلزله 7 ریشتری اردبیل را با خاک یکسان خواهد کرد.

وقوع زلزله 7 ریشتری اردبیل را با خاک یکسان می‌کند/ هشدار زلزله 5 ریشتری آذربایجان برای اردبیل

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی از زلزله 5 ریشتری روز گذشته در مرز ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان یک هشدار یاد کرد و افزود: زلزله 7 ریشتری اردبیل را با خاک یکسان خواهد کرد.
وقوع زلزله 7 ریشتری اردبیل را با خاک یکسان می‌کند/ هشدار زلزله 5 ریشتری آذربایجان برای اردبیل

View more posts from this author