وقوع زلزله نسبتاً شدید/ هراس مجدد میان مردم استان های تهران و البرز

وقوع زلزله نسبتاً شدید/ هراس مجدد میان مردم استان های تهران و البرز
زلزله نسبتاً شدیدی به بزرگی 4.2 ریشتر در مرز استان البرز و تهران به وقوع پیوست.

وقوع زلزله نسبتاً شدید/ هراس مجدد میان مردم استان های تهران و البرز

زلزله نسبتاً شدیدی به بزرگی 4.2 ریشتر در مرز استان البرز و تهران به وقوع پیوست.
وقوع زلزله نسبتاً شدید/ هراس مجدد میان مردم استان های تهران و البرز

View more posts from this author