وقوع آتش‌سوزی در منطقه «چهارکوه» کردکوی/ 5 هکتار جنگل طعمه حریق شد/ آتش‌سوزی ادامه دارد

وقوع آتش‌سوزی در منطقه «چهارکوه» کردکوی/ 5 هکتار جنگل طعمه حریق شد/ آتش‌سوزی ادامه دارد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کردکوی از وقوع آتش‌سوزی در منطقه «چهارکوه» کردکوی خبر داد و گفت: تاکنون 5 هکتار از جنگل طعمه حریق شده است.

وقوع آتش‌سوزی در منطقه «چهارکوه» کردکوی/ 5 هکتار جنگل طعمه حریق شد/ آتش‌سوزی ادامه دارد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کردکوی از وقوع آتش‌سوزی در منطقه «چهارکوه» کردکوی خبر داد و گفت: تاکنون 5 هکتار از جنگل طعمه حریق شده است.
وقوع آتش‌سوزی در منطقه «چهارکوه» کردکوی/ 5 هکتار جنگل طعمه حریق شد/ آتش‌سوزی ادامه دارد

View more posts from this author