وعده پاداش 200 میلیونی به بازیکنان نساجی در صورت صعود به لیگ‌ برتر

وعده پاداش 200 میلیونی به بازیکنان نساجی در صورت صعود به لیگ‌ برتر
200 میلیون تومان به عنوان پاداش از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری قائم‌شهر برای صعود تیم فوتبال نساجی به لیگ‌ برتر فوتبال در نظر گرفته شده است.

وعده پاداش 200 میلیونی به بازیکنان نساجی در صورت صعود به لیگ‌ برتر

200 میلیون تومان به عنوان پاداش از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری قائم‌شهر برای صعود تیم فوتبال نساجی به لیگ‌ برتر فوتبال در نظر گرفته شده است.
وعده پاداش 200 میلیونی به بازیکنان نساجی در صورت صعود به لیگ‌ برتر

View more posts from this author