وعده‌های دولت برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی محقق نشد

وعده‌های دولت برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی محقق نشد
نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: وعده‌های بسیاری از سوی دولت برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی داده شده است اما تاکنون چیزی ندیدیم.

وعده‌های دولت برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی محقق نشد

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: وعده‌های بسیاری از سوی دولت برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی داده شده است اما تاکنون چیزی ندیدیم.
وعده‌های دولت برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی محقق نشد

View more posts from this author