وضعیت تاریک صبای قم در فوتبال ایران/ احتمال انحلال تیم‌های زیر مجموعه صبا

وضعیت تاریک صبای قم در فوتبال ایران/ احتمال انحلال تیم‌های زیر مجموعه صبا
دو باخت و یک تساوی در لیگ‌های برتر نوجوانان و امید و لیگ دسته اول جوانان باشگاه‌های کشور اوضاع را برای تیم‌های پایه صبای قم در این هفته به بدترین نحو ممکن پیش برد.

وضعیت تاریک صبای قم در فوتبال ایران/ احتمال انحلال تیم‌های زیر مجموعه صبا

دو باخت و یک تساوی در لیگ‌های برتر نوجوانان و امید و لیگ دسته اول جوانان باشگاه‌های کشور اوضاع را برای تیم‌های پایه صبای قم در این هفته به بدترین نحو ممکن پیش برد.
وضعیت تاریک صبای قم در فوتبال ایران/ احتمال انحلال تیم‌های زیر مجموعه صبا

View more posts from this author