وضعیت بهداشتی کارخانه‌های یخ‌سازی باید بهبود یابد

وضعیت بهداشتی کارخانه‌های یخ‌سازی باید بهبود یابد
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفت: وضعیت بهداشتی کارخانه‌های یخ‌سازی در سریع‌ترین زمان باید بهبود یابد.

وضعیت بهداشتی کارخانه‌های یخ‌سازی باید بهبود یابد

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان گفت: وضعیت بهداشتی کارخانه‌های یخ‌سازی در سریع‌ترین زمان باید بهبود یابد.
وضعیت بهداشتی کارخانه‌های یخ‌سازی باید بهبود یابد

ganool review

View more posts from this author