وزیر ورزش و جوانان به مشهد می‌آید/ معرفی پهلوان سال 96 ایران در حضور سلطانی‌فر

وزیر ورزش و جوانان به مشهد می‌آید/ معرفی پهلوان سال 96 ایران در حضور سلطانی‌فر
وزیر ورزش و جوانان برای حضور در فینال مسابقات کشتی پهلوانی فهرمانی کشور به مشهد سفر خواهد کرد.

وزیر ورزش و جوانان به مشهد می‌آید/ معرفی پهلوان سال 96 ایران در حضور سلطانی‌فر

وزیر ورزش و جوانان برای حضور در فینال مسابقات کشتی پهلوانی فهرمانی کشور به مشهد سفر خواهد کرد.
وزیر ورزش و جوانان به مشهد می‌آید/ معرفی پهلوان سال 96 ایران در حضور سلطانی‌فر

View more posts from this author