وزیر راه هر‌چه سریع‌تر استعفا دهد/ پورسیدآقایی محاکمه شود

وزیر راه هر‌چه سریع‌تر استعفا دهد/ پورسیدآقایی محاکمه شود
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر راه باید هر‌چه سریع‌تر استعفا دهد، گفت: آخوندی در صورت عدم استعفا با برخورد شدید نمایندگان مجلس مواجه می‌شود.

وزیر راه هر‌چه سریع‌تر استعفا دهد/ پورسیدآقایی محاکمه شود

دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر راه باید هر‌چه سریع‌تر استعفا دهد، گفت: آخوندی در صورت عدم استعفا با برخورد شدید نمایندگان مجلس مواجه می‌شود.
وزیر راه هر‌چه سریع‌تر استعفا دهد/ پورسیدآقایی محاکمه شود

View more posts from this author