وزیر راه باید در مجلس پاسخگو باشد/ نظیر حادثه قطار در سمنان وزیر راه را در دنیا به مرز سقوط می‌کشاند/ نمی‌توان از حادثه ریلی سمنان به‌سادگی گذشت

وزیر راه باید در مجلس پاسخگو باشد/ نظیر حادثه قطار در سمنان وزیر راه را در دنیا به مرز سقوط می‌کشاند/ نمی‌توان از حادثه ریلی سمنان به‌سادگی گذشت
عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و شهرسازی باید در مجلس پاسخگو باشد و نظیر حادثه قطار در سمنان در دنیا، وزیر راه را به مرز سقوط می‌کشاند.

وزیر راه باید در مجلس پاسخگو باشد/ نظیر حادثه قطار در سمنان وزیر راه را در دنیا به مرز سقوط می‌کشاند/ نمی‌توان از حادثه ریلی سمنان به‌سادگی گذشت

عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و شهرسازی باید در مجلس پاسخگو باشد و نظیر حادثه قطار در سمنان در دنیا، وزیر راه را به مرز سقوط می‌کشاند.
وزیر راه باید در مجلس پاسخگو باشد/ نظیر حادثه قطار در سمنان وزیر راه را در دنیا به مرز سقوط می‌کشاند/ نمی‌توان از حادثه ریلی سمنان به‌سادگی گذشت

View more posts from this author