وزیر تعاون مجموعه ورزشی کارگران تویسرکان را افتتاح می‌کند

وزیر تعاون مجموعه ورزشی کارگران تویسرکان را افتتاح می‌کند
فرماندار شهرستان تویسرکان گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف بررسی مشکلات و افتتاح مجموعه ورزشی کارگران، عصر شنبه 20 آبان ماه به این شهرستان سفر می‌کند.

وزیر تعاون مجموعه ورزشی کارگران تویسرکان را افتتاح می‌کند

فرماندار شهرستان تویسرکان گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف بررسی مشکلات و افتتاح مجموعه ورزشی کارگران، عصر شنبه 20 آبان ماه به این شهرستان سفر می‌کند.
وزیر تعاون مجموعه ورزشی کارگران تویسرکان را افتتاح می‌کند

View more posts from this author