ورود 53.6 هزار تن کالا به گمرک اصفهان/ وجود 725 فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا

ورود 53.6 هزار تن کالا به گمرک اصفهان/ وجود 725 فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: 53 هزار و 609 تن کالا به ارزش 239 میلیون و 514 هزار دلار به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن 20 درصد و از حیث ارزش 39 درصد افزایش ‌یافته است.

ورود 53.6 هزار تن کالا به گمرک اصفهان/ وجود 725 فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: 53 هزار و 609 تن کالا به ارزش 239 میلیون و 514 هزار دلار به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن 20 درصد و از حیث ارزش 39 درصد افزایش ‌یافته است.
ورود 53.6 هزار تن کالا به گمرک اصفهان/ وجود 725 فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا

View more posts from this author