ورود 240 هزار قطعه بچه‌ماهی از فرانسه به قشم/ تخلیه و بارگیری ظرف 80 دقیقه

ورود 240 هزار قطعه بچه‌ماهی از فرانسه به قشم/ تخلیه و بارگیری ظرف 80 دقیقه
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم از ورود دهمین محموله بچه‌ماهی از کشور فرانسه به جزیره قشم خبر داد.

ورود 240 هزار قطعه بچه‌ماهی از فرانسه به قشم/ تخلیه و بارگیری ظرف 80 دقیقه

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم از ورود دهمین محموله بچه‌ماهی از کشور فرانسه به جزیره قشم خبر داد.
ورود 240 هزار قطعه بچه‌ماهی از فرانسه به قشم/ تخلیه و بارگیری ظرف 80 دقیقه

View more posts from this author