ورود پسته به بورس ضروری است/ خرید مستقیم پسته رفسنجان توسط هندی‌ها و افغانستانی‌ها

ورود پسته به بورس ضروری است/ خرید مستقیم پسته رفسنجان توسط هندی‌ها و افغانستانی‌ها
نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفت: خریداران افغانستانی، عراقی و هندی بدون هیچ واسطه و نظارتی با کشاورزان شهرستان‌های رفسنجان و انار در ارتباط هستند.

ورود پسته به بورس ضروری است/ خرید مستقیم پسته رفسنجان توسط هندی‌ها و افغانستانی‌ها

نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفت: خریداران افغانستانی، عراقی و هندی بدون هیچ واسطه و نظارتی با کشاورزان شهرستان‌های رفسنجان و انار در ارتباط هستند.
ورود پسته به بورس ضروری است/ خرید مستقیم پسته رفسنجان توسط هندی‌ها و افغانستانی‌ها

View more posts from this author