ورود هیأت‌های تجاری خارجی به عقد قراردادی منجر نشده است

ورود هیأت‌های تجاری خارجی به عقد قراردادی منجر نشده است
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: در 10 ماه گذشته از 28 کشور 68 هیأت بالغ بر 800 فعال اقتصادی وارد کشور شده که متاسفانه به نتایج ملموسی از عقد قرارداد با بخش خصوصی نرسیده است.

ورود هیأت‌های تجاری خارجی به عقد قراردادی منجر نشده است

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: در 10 ماه گذشته از 28 کشور 68 هیأت بالغ بر 800 فعال اقتصادی وارد کشور شده که متاسفانه به نتایج ملموسی از عقد قرارداد با بخش خصوصی نرسیده است.
ورود هیأت‌های تجاری خارجی به عقد قراردادی منجر نشده است

خبر جدید

View more posts from this author