ورود مسؤولان سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا به سالن مذاکرات+تصاویر

ورود مسؤولان سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا به سالن مذاکرات+تصاویر
با ورود معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به سالن محل مذاکرات در اصفهان دومین سمینار سطح بالای همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در اصفهان رسماً آغاز شد.

ورود مسؤولان سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا به سالن مذاکرات+تصاویر

با ورود معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به سالن محل مذاکرات در اصفهان دومین سمینار سطح بالای همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در اصفهان رسماً آغاز شد.
ورود مسؤولان سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا به سالن مذاکرات+تصاویر

View more posts from this author