ورود به کویر مرنجاب ممنوع شد/ جاده ورودی کویر از بین رفته است

ورود به کویر مرنجاب ممنوع شد/ جاده ورودی کویر از بین رفته است
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل از ممنوعیت ورود گردشگران به کویر مرنجاب به دلیل بارش باران، لغزندگی شدید و از بین رفتن جاده تا اطلاع ثانوی خبر داد.

ورود به کویر مرنجاب ممنوع شد/ جاده ورودی کویر از بین رفته است

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل از ممنوعیت ورود گردشگران به کویر مرنجاب به دلیل بارش باران، لغزندگی شدید و از بین رفتن جاده تا اطلاع ثانوی خبر داد.
ورود به کویر مرنجاب ممنوع شد/ جاده ورودی کویر از بین رفته است

View more posts from this author