ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با 12 برنامه به استقبال اجلاسیه شهدا می‌رود

ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با 12 برنامه به استقبال اجلاسیه شهدا می‌رود
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وظیفه‌ای که هر یک از دستگاه‌ها در راه برگزاری اجلاسیه بزرگ شهدای استان دارند گفت: ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با 12 برنامه به استقبال اجلاسیه شهدا می‌رود.

ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با 12 برنامه به استقبال اجلاسیه شهدا می‌رود

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وظیفه‌ای که هر یک از دستگاه‌ها در راه برگزاری اجلاسیه بزرگ شهدای استان دارند گفت: ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با 12 برنامه به استقبال اجلاسیه شهدا می‌رود.
ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با 12 برنامه به استقبال اجلاسیه شهدا می‌رود

ganool review

View more posts from this author