ورزشگاه رضازاده مملو از جمعیت شد/ حضور تماشاگران قطری در سالن

ورزشگاه رضازاده مملو از جمعیت شد/ حضور تماشاگران قطری در سالن
پیش از آغاز دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و قزاقستان ورزشگاه رضازاده اردبیل مملو از جمعیت شده و چند تماشاگر قطری نیز از نزدیک این دیدار را تماشا می‌کنند.

ورزشگاه رضازاده مملو از جمعیت شد/ حضور تماشاگران قطری در سالن

پیش از آغاز دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و قزاقستان ورزشگاه رضازاده اردبیل مملو از جمعیت شده و چند تماشاگر قطری نیز از نزدیک این دیدار را تماشا می‌کنند.
ورزشگاه رضازاده مملو از جمعیت شد/ حضور تماشاگران قطری در سالن

View more posts from this author