ورزشکاران کرمانشاهی 5 مدال رنگارنگ کسب کردند

ورزشکاران کرمانشاهی 5 مدال رنگارنگ کسب کردند
ورزشکاران کرمانشاهی موفق به کسب پنج مدال رنگارنگ در مسابقات ژیمناستیک هنری غرب و شمال‌غرب کشور شدند‌.

ورزشکاران کرمانشاهی 5 مدال رنگارنگ کسب کردند

ورزشکاران کرمانشاهی موفق به کسب پنج مدال رنگارنگ در مسابقات ژیمناستیک هنری غرب و شمال‌غرب کشور شدند‌.
ورزشکاران کرمانشاهی 5 مدال رنگارنگ کسب کردند

View more posts from this author