وحدت و دفاع کردستانی‌ها از نظام توطئه‌های دشمنان را بی‌اثر کرد

وحدت و دفاع کردستانی‌ها از نظام توطئه‌های دشمنان را بی‌اثر کرد
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: وحدت بین مردم استان و دفاع جانانه آنها در طول تاریخ انقلاب از ارزش‌های این نظام الهی موجب یاس دشمنان و بی‌اثر شدن توطئه‌های مخالفان نظام شده است.

وحدت و دفاع کردستانی‌ها از نظام توطئه‌های دشمنان را بی‌اثر کرد

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: وحدت بین مردم استان و دفاع جانانه آنها در طول تاریخ انقلاب از ارزش‌های این نظام الهی موجب یاس دشمنان و بی‌اثر شدن توطئه‌های مخالفان نظام شده است.
وحدت و دفاع کردستانی‌ها از نظام توطئه‌های دشمنان را بی‌اثر کرد

View more posts from this author