وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور

وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: هم‌اکنون 500 هزار نفر کارمند شهرداری‌ها در سراسر کشور هستند درحالی‌که شهرداری‌ها تنها به 150 هزار نفر نیرو نیازمندند و حدود 350 هزار نیرو مازاد هستند.

وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: هم‌اکنون 500 هزار نفر کارمند شهرداری‌ها در سراسر کشور هستند درحالی‌که شهرداری‌ها تنها به 150 هزار نفر نیرو نیازمندند و حدود 350 هزار نیرو مازاد هستند.
وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *