وجود 3200000 هزار بیکار در کشور/ 75 درصد بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند

وجود 3200000 هزار بیکار در کشور/ 75 درصد بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با اشاره به وجود 3200000 هزار بیکار در کشور، گفت: 5 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در استان خراسان رضوی است.

وجود 3200000 هزار بیکار در کشور/ 75 درصد بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با اشاره به وجود 3200000 هزار بیکار در کشور، گفت: 5 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در استان خراسان رضوی است.
وجود 3200000 هزار بیکار در کشور/ 75 درصد بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند

View more posts from this author