وجود 15 هزار بازمانده از تحصیل در خراسان‌رضوی/ فعالیت 5 مدرسه یک‌نفره در خراسان رضوی

وجود 15 هزار بازمانده از تحصیل در خراسان‌رضوی/ فعالیت 5 مدرسه یک‌نفره در خراسان رضوی
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان‌رضوی گفت: امسال جمعا 15 هزار نفر بازمانده از تحصیل در آموزش و پرورش استان وجود دارد که اگر مرحله دوم پایش انجام شود جذب 95 درصدی که در مرحله اول رخ داده در مرحله دوم نیز صورت می‌گیرد.

وجود 15 هزار بازمانده از تحصیل در خراسان‌رضوی/ فعالیت 5 مدرسه یک‌نفره در خراسان رضوی

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان‌رضوی گفت: امسال جمعا 15 هزار نفر بازمانده از تحصیل در آموزش و پرورش استان وجود دارد که اگر مرحله دوم پایش انجام شود جذب 95 درصدی که در مرحله اول رخ داده در مرحله دوم نیز صورت می‌گیرد.
وجود 15 هزار بازمانده از تحصیل در خراسان‌رضوی/ فعالیت 5 مدرسه یک‌نفره در خراسان رضوی

View more posts from this author