وجود بیش از 20 هزار نفر مدعی خبرنگاری در کشور/ رسانه‌ها مجبور به بیمه کردن خبرنگاران هستند

وجود بیش از 20 هزار نفر مدعی خبرنگاری در کشور/ رسانه‌ها مجبور به بیمه کردن خبرنگاران هستند
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وجود بیش از 20 هزار نفر مدعی خبرنگاری در کشور خبر داد و گفت: رسانه‌ها مجبور به بیمه کردن خبرنگاران هستند.

وجود بیش از 20 هزار نفر مدعی خبرنگاری در کشور/ رسانه‌ها مجبور به بیمه کردن خبرنگاران هستند

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وجود بیش از 20 هزار نفر مدعی خبرنگاری در کشور خبر داد و گفت: رسانه‌ها مجبور به بیمه کردن خبرنگاران هستند.
وجود بیش از 20 هزار نفر مدعی خبرنگاری در کشور/ رسانه‌ها مجبور به بیمه کردن خبرنگاران هستند

View more posts from this author