واگذاری مجانی پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی لطف به دولت است

واگذاری مجانی پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی لطف به دولت است
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت تاکنون عملا بودجه را اعلام نکرده است و ما هرکجا که می‌رویم جز تعطیلی چیزی نمی‌بینیم.

واگذاری مجانی پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی لطف به دولت است

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت تاکنون عملا بودجه را اعلام نکرده است و ما هرکجا که می‌رویم جز تعطیلی چیزی نمی‌بینیم.
واگذاری مجانی پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی لطف به دولت است

View more posts from this author