واژگونی پژو 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت

واژگونی پژو 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت
مدیر فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: واژگونی پژو در محور کرمانشاه به پاوه منجر به مرگ یک نفر و مصدومیت چهار نفر دیگر شد.

واژگونی پژو 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت

مدیر فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: واژگونی پژو در محور کرمانشاه به پاوه منجر به مرگ یک نفر و مصدومیت چهار نفر دیگر شد.
واژگونی پژو 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت

عکس

View more posts from this author