واژگونی خودرو تیبا در زاهدان جان دو نفر را گرفت

واژگونی خودرو تیبا در زاهدان جان دو نفر را گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان از مرگ دو نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو در زاهدان خبرداد.

واژگونی خودرو تیبا در زاهدان جان دو نفر را گرفت

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان از مرگ دو نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو در زاهدان خبرداد.
واژگونی خودرو تیبا در زاهدان جان دو نفر را گرفت

View more posts from this author