واژگونی خودروی سواری پرادو با 3 کشته در جاده بادرود نطنز + عکس

واژگونی خودروی سواری پرادو با 3 کشته در جاده بادرود نطنز + عکس
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی نطنز گفت: واژگونی خودروی سواری پرادو در جاده بادرود نطنز 3 کشته بر جای گذاشت

واژگونی خودروی سواری پرادو با 3 کشته در جاده بادرود نطنز + عکس

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی نطنز گفت: واژگونی خودروی سواری پرادو در جاده بادرود نطنز 3 کشته بر جای گذاشت
واژگونی خودروی سواری پرادو با 3 کشته در جاده بادرود نطنز + عکس

car

View more posts from this author