واژگونی خودروی‌ «ام.وی.ام» در محور قوچان ـ فاروج

واژگونی خودروی‌ «ام.وی.ام» در محور قوچان ـ فاروج
مسئول امداد و نجات هلال‌احمر قوچان از واژگونی یک دستگاه خودروی‌ «ام.وی.ام» در محور قوچان به فاروج خبر داد.

واژگونی خودروی‌ «ام.وی.ام» در محور قوچان ـ فاروج

مسئول امداد و نجات هلال‌احمر قوچان از واژگونی یک دستگاه خودروی‌ «ام.وی.ام» در محور قوچان به فاروج خبر داد.
واژگونی خودروی‌ «ام.وی.ام» در محور قوچان ـ فاروج

تکنولوژی جدید

View more posts from this author