والیبالیست‌های اصفهانی در رقابت‌های انتخابی جهان

والیبالیست‌های اصفهانی در رقابت‌های انتخابی جهان
سرمربی تیم ملی والیبال اسامی 14 بازیکن دعوت شده به تیم ملی برای شرکت در مسابقات انتخابی جهان را اعلام کرد که نام 3 اصفهانی در بین دعوت‌شدگان به چشم می‌خورد.

والیبالیست‌های اصفهانی در رقابت‌های انتخابی جهان

سرمربی تیم ملی والیبال اسامی 14 بازیکن دعوت شده به تیم ملی برای شرکت در مسابقات انتخابی جهان را اعلام کرد که نام 3 اصفهانی در بین دعوت‌شدگان به چشم می‌خورد.
والیبالیست‌های اصفهانی در رقابت‌های انتخابی جهان

View more posts from this author