واردات تخم‌مرغ تا عید ادامه می‌یابد/ شیوع آنفلوآنزا در استان تهران فروکش کرده است

واردات تخم‌مرغ تا عید ادامه می‌یابد/ شیوع آنفلوآنزا در استان تهران فروکش کرده است
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: واردات تخم‌مرغ تا زمانی که نیاز به تنظیم بازار این محصول وجود داشته باشد، ادامه می‌یابد.

واردات تخم‌مرغ تا عید ادامه می‌یابد/ شیوع آنفلوآنزا در استان تهران فروکش کرده است

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: واردات تخم‌مرغ تا زمانی که نیاز به تنظیم بازار این محصول وجود داشته باشد، ادامه می‌یابد.
واردات تخم‌مرغ تا عید ادامه می‌یابد/ شیوع آنفلوآنزا در استان تهران فروکش کرده است

View more posts from this author