هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ حماسه 9 دی‌ کشور را از داخل بیمه کرد

هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ حماسه 9 دی‌ کشور را از داخل بیمه کرد
امام جمعه موقت تهران گفت: هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد؛ حماسه 9 دی‌ماه جمهوری اسلامی ایران را از داخل بیمه کرد.

هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ حماسه 9 دی‌ کشور را از داخل بیمه کرد

امام جمعه موقت تهران گفت: هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد؛ حماسه 9 دی‌ماه جمهوری اسلامی ایران را از داخل بیمه کرد.
هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ حماسه 9 دی‌ کشور را از داخل بیمه کرد

View more posts from this author